SOCIAL MEDIA, BRANDING, COPYWRITING

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert en ondersteunt actieve deelname aan cultuur in Nederland, door middel van subsidies aan toffe ideeën die cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Voor het Fonds ben ik gevraagd om de social mediastrategie vanaf nul op te zetten, content te creëren, videomakers aan te sturen en de social advertising in handen te nemen. Door te focussen op verschillende contentcategorieën, de platformen in te zetten op basis van de doelgroep en structuur aan te brengen in de contentplanning blijft het bereik en de betrokkenheid van de doelgroep nog steeds stijgen.

Concurrentie en analyseren huidige data | Mijn start bij het Fonds bestond uit een analyse van de huidige strategie, content en brand positionering – en een competitor analyse. Hieruit vloeiden inzichten voor de verdere social strategie.

Overzicht planning, content types en engagement | Op basis van de strategie creëerde ik een aantal content pillars, een lijst van contentideëen en een advies wat betreft o.a. postfrequentie, engagement en hashtags.

Continue checks op data en performance | Als alles draait, blijf ik checken op de data en performance – om eventueel aanpassingen te kunnen maken en te kunnen optimaliseren.

Doorvoeren data-analyse, branding en graphic design in Socials 2.0 | Op basis van de analyse en data checks, ondstond er uiteindelijk een goed lopende social flow waarbij het bereik en de betrokkenheid van de doelgroep nog steeds stijgen.